Paloturvallisuus

AlkorPlan PVC -kate on tutkitusti erittäin paloturvallinen kattomateriaali.

Paloturvallisuus

Asennustyö ilman avotulta

AlkorPlan PVC -katteiden asennuksessa ei käytetä avotulta. Asennus tapahtuu kuumailmahitsaamalla ja työ on tämän ansiosta mm. bitumikattotöitä paloturvallisempaa. AlkorPlan PVC -kate onkin tutkitusti erittäin paloturvallinen kattomateriaali, joka täyttää kaikki vesikatteena käytetyille materiaaleille asetetut Broof (t2) -luokituksen vaatimukset. Testit on tehty villa-, EPS-, vaneri- ja PIR-alustoille.

Vaatimukset uudelle tasolle

1.1.2018 on astunut voimaan ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Uusi asetus korvaa vanhan rakentamismääräyskokoelman ja aiheuttaa osaltaan merkittäviä muutoksia palavien eristeiden suojaukseen ja palavien materiaalien käyttöön rakenteissa. AlkorPlan PVC -kate täyttää uudet määräykset kaikilta osin ja on palokuormaltaan vain murto-osa bitumikatteen palokuormasta.

Tyypillisiä puolilämpimiä rakenteita ja niiden palokuormia
Rakenne Palokuorma
PVC + 260 mm kivivillaa + muovihöyrynsulku + kantava pelti 63 MJ/m2
2-kerrosbitumi + Villa 60 mm + EPS 200 mm + BitumiHS + kantava pelti 630 MJ/m2
2-kerrosbitumi + Villa 260 mm + BitumiHS + kantava pelti 500 MJ/m2

Kattojen konsultointipalvelut

Teollisuuskatot on vuosikymmeniä alalla toiminut kattojen ammattilainen, joka on tehnyt hyvin erilaisia kattoprojekteja, korjaustöitä, saneerauksia ja uudisrakennuksia. Tietotaitoa on siis kertynyt ja jaamme sitä myös mielellämme. Mikäli teillä on ongelmia kattorakenteiden kanssa tai tarvitsette konsultaatiota esimerksiksi rakenne-, kosteus- tai paloteknisissä asioissa, me autamme. TopRoof-konseptiimme kuuluu kattorakenteiden konseptisuunnittelu, detaljisuunnittelu sekä toiminnalliset tarkastelut.

Kysy lisää ja ota yhteyttä. Suunnitellaan ensin hyvin ja tehdään sen jälkeen paremmin!

 

aalto