Laadukas kattosaneeraus on hyvä investointi

Tarkasti kohteen vaatimuksiin suunniteltu kattosaneeraus pidentää rakennuksen elinikää estämällä vuotoja ja rakenteiden vaurioitumista. Kattosaneerauksen yhteydessä voidaan parantaa myös rakennuksen rakenteellista turvallisuutta, paloturvallisuutta ja energiataloudellisuutta sekä päivittää kattoturvatuotteet nykyvaatimusten tasolle.

Kartoituksella tarpeet esiin

Saneeraus lähtee aina liikkeelle remontti- ja korjaustarpeen kartoituksesta, jossa selvitetään katon ongelmat ja erityispiirteet. Kartoituksen perusteella tehdään suunnitelma katon saneerauksesta ja tarkempi tarjous työstä. Samalla selvitetään myös kattorakenteen huomiota vaativat riskikohdat, kuten tuuletusrakenteet, katon lävistykset sekä mahdollinen lisälämmöneristystarve.

Itse saneeraustyöt tehdään sopimuksen mukaan yhteistyössä rakennuksen omistajan kanssa. Näin voidaan varmistaa rakennuksen käyttö mahdollisimman häiriöttömästi projektin toteutuksen aikana.