SUOMEN TEOLLISUUSKATOT OY TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tämä seloste kuvaa kuinka Suomen Teollisuuskatot Oy kerää, käyttää, tallentaa ja jakaa henkilötietoja yrityksen sisällä, yrityksen sovelluksissa, sopimuksissa. Henkilötiedoilla tarkoitamme asiakastietoja ja muita tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun yhteistyö- ja/tai sopimuskumppaninamme.

Keräämme henkilötietoja pääasiassa suoraan henkilöiltä itseltään, muista julkisista ja maksullisista rekistereistä, ostolaskuilta sekä sopimuksista. Saatamme aika ajoin päivittää edellä mainituilta tahoilta tietojemme ajantasaisuutta vahvistaaksemme, että kerätyt tiedot ovat ajan tasalla.

Perusteet henkilötietojen keräämiseen, käyttämiseen, säilyttämiseen yhteistyö- ja sopimuskumppaneiden osalta perustuu sopimuksien täytäntöönpanoon sekä rekisterinpitäjän (Suomen Teollisuuskatot Oy) etuun sopimustilanteissa taloudellisten saatavien ja vastuiden valvontaan.

Markkinointirekisterin osalta käsittely perustuu suostumukseen.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa seuraavasti:

Yhteistyökumppaneiden henkilörekisteriin kerättäviä tietoja ovat:

 • henkilön nimi
 • työnantajan nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • www-osoite

Yhteistyökumppaneiden yritys-/ markkinointirekisteriin kerättäviä tietoja ovat:

 • yrityksen nimi
 • yhteyshenkilön nimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • www-osoite
 • tilinumero
 • verkkolaskuosoite
 • valokuvat työmailta

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä ja arkistossa seuraavasti:

Sopimuskumppani vähintään kolme vuotta ja enintään kymmenen vuotta sopimuksen päättymisestä.

Kirjanpitolainsäädännön mukaisesti yhteistyökumppaneiden tiedot tositeaineistossa säilytetään kuusi vuotta.

Suostumukseen esim. markkinointirekisterin osalta säilytetään, kunnes suostumus perutaan.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Suomen Teollisuuskatot Oy:n tiedostopalvelimelle. Lisäksi tallennettavia tietoja on suojattu ja tallennettu Adminet ja Talosofta järjestelmiin. Lisäksi sähköpostipalvelimelle tallennetaan yhteistyökumppaneiden sähköpostiosoitteita ja matkapuhelimien sim-kortille puhelinnumeroita.

Yhteistyökumppaneiden järjestelmiin / palvelimille esim. Tilaajavastuu, urakkatiedot verottajalle, suojataan ja tallennetaan heidän ilmoittamallaan tavalla mitkä perustuvat lakiin urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisesta rakennustyömailla.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset ja tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@teollisuuskatot.fi Rekisteröity voi ottaa yhteyttä myös henkilökohtaisesti tai kirjallisesti osoitteeseen: Sampokuja 2, 08500 LOHJA.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on päivitetty 24.5.2018.